EagleEye' dan Cengiz Han

 • 6 Yanıt
 • 8794 Gösterim
*

Çevrimdışı EagLeEye

 • *
 • 662
 • #Everyone'"s" god!
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
EagleEye' dan Cengiz Han
« : 16 Ağustos 2012, 02:39:12 »
Spoiler: GösterSelamlar ben EagleEye. Sizlere bugün Cengiz Han’ ı ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.

Cengiz Han ya da diğer adıyla Temuçin(Demirci anlamına da gelir.) doğum tarihi kesin olmamak ile 1162’ de doğmuştur. Ölüm Tarihi ise tam olarak 18 Ağustos(8. ay) 1227’ dir. Kendisi hem bir siyasetçi hem bir asker aynı zamanda bir handır. Cengiz Han Moğol Kabilelerini 1206 yılında kendi hakimiyeti altında toplamıştır. Moğol İmparotorluğu 1368’ de yıkılmıştır.
Cengiz Han “Moğol” olmadan önce Doğu Asya ve Orta Asya’ da göçebe toplulukları savaşta yenmiştir.
Temuçin Moğolcada demir anlamına gelen Temür’ de türemiştir.

Bir Efsane (Doğumu)
Araştırmalarım ve bilgilerimi derlemem sonucunda Cengiz Han’ ın doğumu ile ilgili fazla bir bilgi bulamadım. Sadece kendisinin elinde bir kan pıhtısı ile doğduğunu buldum. Moğollar bunu Cengiz Han’ ın büyük bir şahıs olacağı olarak yorumlamıştır.

Çocukluk Öğretmenleri (Ailesi)
Cengiz Han’ ın babasının adı Yesügey, Annesinin Ho'elun, 3 erkek kardeşlerinin adı Hazar Kasar, Kaçiun ve Temüge’ dir. Bunların yanı sıra Cengiz Han’ ın Temulin adlı bir kız kardeşi;  Bekter, Belgütey isimlerinde 2 üvey kardeşi vardı.

Çocukluğu
Temuçin henüz 9 yaşındayken Onkırat kabilesine verildi ve burada evlilik yaşı olan 10 yaşını doldurdu.
Lakin Temuçin geri dönerken babası Tatarlar tarafından zehirlendi. Babasının ölümü ile Temuçin kabile reisi olmuştu ama kabile küçük bir çocuğun lider olmasını kabul etmediler ve Temuçin ve Temuçin’ in ailesini terk ettiler. Bundan sonraki zamanlarda Temuçin ailesi ile birlikte göçebe hayatı yaşadı. Ağaçlardaki elmaları toplayarak ve hayvanları avlayarak geçiniyorlardı. Bir gün avladıkları bir hayvanı paylaşamayan büyük abi Bekter ve Temuçin kavgaya tutuştular ve sonucunda Temuçin Bekter’ i öldürdü. Annesi bu duruma ne kadar kızsa da olan olmuştu. Büyük kardeşini öldüren Temuçin artık ailenin reisiydi. 1182’ de eski kabilesi onlara saldırdı ve Temuçin’ i esir aldılar. Bu zamanda Temuçin hayatta kalabilmek için bütün dersleri acı bir şekilde öğrenmiş oldu. En sonunda eski tanıdığı olan ve gelecekte generallerinden biri olacak Çilayun’ un yardımıyla Tayiçyutlar’ dan kaçtı. Annesi Helin’ de Temuçin’ e hayatta kalabilmesi için gerekli dersleri verdi. Bu sıralarda gelecekte Temuçin’ in komutanları olucak Cebe ve Borçu Temuçin’ e katılırlar. Temuçin 16 yaşında Börte adlı bir kızla evlendi. Temuçin ve Börte’ nin ilk çocuğu tam 9 ay sonra Cuci adıyla doğdu.


Birlikten Kuvvet Doğar (Orta Asya’ nın Birleşmesi)
Bu dönemde Temuçin’in birleştirdiği Orta Asya’daki başlıca konfederasyonlar şunlardı;
1.   Naymanlar
2.   Merkitler
3.   Uygurlar
4.   Tatarlar
5.   Moğollar
6.   KeraitlerTemuçin’ den Cengiz Han’ a!
Keraitler’in kralı olan Tuğrul han Temuçin’in güçlenmesine yardım etti. Temuçin, Tula kıyısındaki Kreaitlerin kralına hürmetlerini ve bağlılığını bildirmeye gitmişti (1175'e doğru). Vaktiyle Temuçin'in babası tarafından yardım gördüğünü hatırlayan Tuğrul Han’ ı himayesi altına aldı.
Tuğrul Han’ ın Kin Hanedanlığının desteği ile  Tatarlar’ a karşı kazandığı zaferde Temuçin Keraitler’ in yanında savaşmıştır. Tuğrul Han bu savaşta zaferi elde edince Wang-han ünvanını almıştır.
Tuğrul Han’ ın oğlu olan Sengün Temuçin’i her yönüyle kıskanıyordur bu yüzdende Temuçin’e suikast planlamıştır ve babasına bunu sunmuştur. Babası da öneriyi kabul ederek Temuçin’i karşısına almıştır. Temuçin, Sengün’ ün planlarını öğrenince onu ve yandaşları ile girdiği savaşta düşmanı mağlup etti. Tuğrul Han ve Temuçin’in arasının bozulması ise Temuçin’in oğlunun Tuğrul Han’ın kızı ile evlenmesine izin vermemesidir. Bu yüzden de aralarında savaş doğdu. Tuğrul Camuka ile ittifak yaptı ama Camuka’ nın Temuçin’ in tarafına geçmeleri sonucu Tuğrul bozguna uğratıldı. Bu bozgun sonunda da Kerait kabilesi tamamen yok oldu.
Bir sonraki tehdit ise Naymanlardan geldi. Camuka savaş sonrası buraya kaçmış ve takipçileri ile beraber sığınmıştı. Naymanlar Temuçin'e karşı teslim olmadılar ama yeteri kadar birlikleri Temuçin'i desteklemeyi tercih ettiler.  1021’ de Kurultay Camuha'yı Gür Han, kainatsal yönetici, olarak seçti. Camuha'nın bu hareketi Temuçin karşısındaki en son taşkınlığı oldu. Camuha Temuçin karşısındaki kabileler ile bir koalisyon kurup Temuçin'e karşı tekrar savaş açtı. Bu sorundan önce, yine de, bazı generalleri Camuha'dan ayrıldı; aralarında Temuçin'in generallerinden Cebe Noyan'ın tanınan kardeşi Sübüdey Noyan da vardı. Birkaç muharebe sonrasında, Camuha'nun orduları tamamen yenildi ve Temuçin'e esir düştü. Temuçin’ in Birlikten Kuvvet Doğar(Orta Asya’ nın Birleşmesi) başlığının altındaki ülkeleri Çin’ e karşı birleştirmesi tarihi bir an olmuştur.
Kurultay'ın tekrar toplanmasıyla, Temuçin Cengiz Han ismini aldı.


Cengiz Han Olduktan Sonra

Alıntı yapılan: Vikipedi
1206’ dan sonra yani Cengiz Han’ın Moğol kabilelerini birleştirmesinden sonra seferden sefere dayalı bir savaş ve ekonomi planı belirlediler.
Tangutları himayesine alan Cengiz Han, daha sonra Kuzey Çin'deki Jin Hanedanı'na savaş açarak Pekin'i 1211 yılında kuşattı. Çin hükümdarı barış için Çin'li prenseslerden birini Cengiz Han ile evlendirse de, barış uzun sürmedi. 1215'de oldukça kanlı geçen bir savaş sonrasında Çin'i himayesi altına aldı.
Alaaddin Muhammed Harezmşah, Cengiz Han'ın Çin'i ele geçirdiğinden emin olmak için Seyyid Bahaüddin-i Raziyönetiminde bir heyet gönderdi. Gelen heyetle barış görüşmeleri yapan Cengiz Han, Alaaddin Muhammed'e elçilerini gönderdi. Anlaşma doğrultusunda hazırlanan Kervan, Harezmşahlar Devleti'nin Otrar şehrinde 1218 yılında hücuma uğradı. Cengiz Han bunun üzerine Otrar valisi Kayır Han'ın teslim olmasını istedi. Alaaddin Muhammed, Cengiz Han'ın bu teklifini ileten elçilerini öldürerek Harezmşahlar Devleti'nin de sonunu hazırladı.
Cengiz Han öncelikle yol üzerindeki Naymanlı Güçlük Han'ın eline geçen Kara Hıtay'ı ortadan kaldırmak için; Cebe Noyankomutundasında bir ordu gönderdi. Güçlük Han korkarak Kaşgar'a kaçtı ancak Sarı Göl yakınlarında yakalanarak öldürüldü.
Alaaddin Muhammed de korkuya kapılıp kalelerini korumaya alıp, dağlık bir bölgeye çekildi. Cengiz Han bazı kaynaklara göre kolaylıkla, başka bir bakış açısına göre de barbarca tüm şehir ve kaleleri ele geçirdi. 1220 yılında Otrar'daki kuşatma uzun sürünce, oğulları Ögeday ve Çağatay kontrolündeki orduları burada bıraktı ve Buhara'ya geçti. Yolunun üzerindekiZernuk kalesi de teslim oldu ve bu şehire Gu-Balık ismini koydu.
Yol üzerindeki Nur şehri de Cengiz Han'ın korkusuyla teslim oldu. Akabinde 1220'de Buhara'yı kuşattı. Şehrin garnizonununHorasan'a çekilmesiyle, 12'inci gününde şehir Cengiz Han'ın oldu ve şehir yakılıp yıkıldı. Aradan 5 ay geçtikten sonra da Otrar şehri teslim oldu. Cengiz Han'ın elçilerini öldürten Otrar valisi de, ağzına eritilmiş gümüş dökülerek öldürüldü.
Cengiz Han'ın yolculuğu Semerkant'da da devam etti. Bazı tarihçilere göre Semerkant'ı ele geçirdikten sonra buradaki büyük kütüphane yıkılmış, medeniyet namına tüm eserler yerle bir edilmiştir. Burada Göksaray şehrini kuşatmasının ardından şehir teslim oldu. Cengiz Han'ın generalleri de Siriderya'daki Sığnak, Cend, Barçınlığkent'i ele geçirdi.
Alaaddin Muhammed kaçışına devam ederken, peşinden yetenekli generallerinden Cebe Noyan ve Sübüdey Noyan'ı gönderdi. 30 bin kişilik bu ordu, Alaaddin Muhammed'i Irak'a kadar kovaladı. Cengiz Han oğlu Çağatay'ın kumandasındaki orduyu da Harezmşahlar Devleti'nin merkezi Ürgenç'e gönderdi. Daha sonra da büyük oğlu Cuci'yi buraya gönderdi. 6 ay kuşatmadan sonra, şehir tamamen yokedildi. Böylece de Harezm, Maveraünnehir, Horasan ve bütün doğu İslamülkeleri de Cengiz Han'ın imparatorluğunun bir parçası oldu.
Alaaddin Muhammed'in vefatının ardından yerine geçen oğlu Celaleddin Harezmşah Moğollarla olan savaşını Cengiz'in ölümünden sonrada devam ettirmiştir.
Cengiz Han'ın savaşlarına değin bir çok değişik bakış açısı vardır. Çoğu devletler İran, Irak, Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler hâlâ Cengiz Han'ı bir barbar ve soykırımcı olarak görmektedirler.[2] Batı dünyası ise, Cengiz Han'ı "Vahşi Moğol" diye tanımlar ve barbar olarak nitelendirir.

Bir Efsanenin Ölümü
1225 Bati Xia Hanedanı’na na sefere çıktı ve şehir alınmadan 2 gün önce hastalığını yenik düşerek öldü.Spoiler: Cengiz Han’ ı Merak Edenler İçin Tavsiye Ettiğim Kitap • Göster
[center]
Babası kurulan bir tuzakta öldürüldüğünde, Kurtlar kabilesi hakanının ikinci oğlu olan Timuçin daha on bir yaşındaydı. Ailesi kabileden atıldı; yiyecek ya da barınakları bile olmadan, Moğol düzlüklerinin zorlu ortamında açlığa ve ölüme terk edildi.

Kısa sürede yetişkinlerin dünyasına giren Timuçin hayata zor bir başlangıç yapmıştı ama doğanın ve insanların oluşturduğu tehditlerle başa çıkmayı öğrenerek hayatta kalmayı başardı. Başka yabancılarla birleşerek kendi kabile kimliğini yarattı. En zor dönemlerinden birinde, savaş halindeki bütün kabileleri birleştirme ve gümüş insanları kendi buyruğu altında toplama hayali zihninde canlandı. Böylece, Çimen Denizi’nin hakanı Cengiz oldu.

Cengiz Han’ı Cengiz Han yapan gerçeği sorgulamak insanlık tarihinde en büyük uğraşlardan biri olmuştur. Cengiz Han ki Moğol düzlüklerinde başıboş gezen bir kabileyi karşı konulmaz bir askeri birlik haline getirerek dünyanın büyük bir bölümünü fethetti ve yüzlerce yıl hüküm sürecek bir imparatorluk kurdu. Fatih dizisinin ilk kitabı olan Ovaların Kurdu denizler hakanı Cengiz Han’ın en erken dönemini merak edenler kadar onu hırsı yüzünden barbar olarak nitelendirme yanılgısına düşenler için de nefes kesici bir okuma sunuyor.

Nefis bir hikaye.. Keşke ben yazmış olsaydım. Güçlü karakterlere, şaşırtıcı olay örgüsüne ve akıcı bir anlatıma sahip.

Spoiler: Yorumlar • Göster
Gerçekten mükemmel bir kitap.

Bernard Cornwell

Zekice kurgulanmış ve alışılmışın ötesinde..

Publishers Weekly

Tarihteki büyük olaylar ve nefes kesici sahneler hayat buluyor.

Guardian

Iggulden işini bilen, çevik bir yazar.. roman baş kahramanı kadar canlı ve korkusuz.

Christian Science Monitor 
[/spoiler]
Yardım Aldığım Kaynak : http://en.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan


Mümkün olduğu kadar özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Okuduğunuz için teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2012, 02:55:23 Gönderen: EagLeEye »
Life hurts a lot
more than death.

*

Çevrimdışı Assassin Mahoni

 • *
 • 488
 • cCc WİNNİNG cCc
  • MSN Messenger - mahmut_toklu@hotmail.com
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: EagleEye' dan Cengiz Han
« Yanıtla #1 : 16 Ağustos 2012, 02:50:22 »
Hacı okumadım ama eline sağlık güzel olmuş

*

Çevrimdışı EagLeEye

 • *
 • 662
 • #Everyone'"s" god!
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: EagleEye' dan Cengiz Han
« Yanıtla #2 : 16 Ağustos 2012, 04:32:43 »
Hacı okumadım ama eline sağlık güzel olmuş
Problem değil...
Life hurts a lot
more than death.

*

Çevrimdışı Raziel

 • *
 • 446
 • Nine-Tailed Fox
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: EagleEye' dan Cengiz Han
« Yanıtla #3 : 16 Ağustos 2012, 10:06:21 »
Pek sevmem Cengiz'i. Çok gaddar ve acımasız bir han. Eline sağlık.

*

Çevrimdışı _Süpürge_

 • *
 • 1214
 • Come with me and take this city!
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: EagleEye' dan Cengiz Han
« Yanıtla #4 : 16 Ağustos 2012, 10:19:38 »
Okudum. Güzel bir yazı. İyi olmuş bu. Tarihte neler var daha. İyi yazmışsın, güvenilir yerlerden alıntı yapmışsın. Ben olsaydım hepsini alıntı yapardım çünkü tembelim :)

*

Çevrimdışı AssassinAltair

 • *
 • 439
 • I can't change the past.
  • MSN Messenger - ozan.oktay@hotmail.com
  • Yahoo Instant Messenger - ozanoktay100@yahoo.com.tr
  • Profili Görüntüle
Ynt: EagleEye' dan Cengiz Han
« Yanıtla #5 : 16 Ağustos 2012, 10:28:13 »
Güzel yazmışsın eline sağlık.
"The people NEVER have the power.. Only the ILLUSION of it."
Spoiler: The Wolf Among Us • Göster
Spoiler: The Walking Dead (Spoiler) • Göster

Ynt: EagleEye' dan Cengiz Han
« Yanıtla #6 : 06 Ağustos 2016, 17:11:45 »
DÜnyanın en büyük birleşik topraklara sahip devleti