Osmanlı Devleti

 • 11 Yanıt
 • 10577 Gösterim
*

Çevrimdışı VcKy

 • *
 • 149
 • لا شيء غير الحق ، كل شيء ممكن
  • MSN Messenger - ahmet.altuntoprak@hotmail.com
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Osmanlı Devleti
« : 20 Ağustos 2013, 16:11:08 »


Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir.
Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Devlet, Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuştur. İstanbul ile sınırlı bir şehir devletine dönüşmüş olan Bizans İmparatorluğu'nu yıkmış, bazı tarihçilere göre bu Yeni Çağ'ı başlatan olay olmuştur. Osmanlı Devleti gücünün doruğunda olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda üç kıtaya yayılmış ve Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bölümünü egemenliği altında tutmuştur. Ülkenin sınırları batıda Cebelitarık Boğazı (ve 1553'te Fas kıyıları)'na, doğuda Hazar Denizi ve Basra Körfezi'ne, kuzeyde Avusturya, Macaristan ve Ukrayna'nın bir bölümüne ve güneyde Sudan, Eritre, Somali ve Yemen'e uzanmaktaydı. Osmanlı Devleti 29 eyaletten ve vergiye bağlanmış Boğdan, Erdel ve Eflak prensliklerinden oluşmaktaydı. Devlet zaman zaman denizaşırı topraklarda da söz sahibi olmuştur. Atlantik Okyanusu'ndaki kısa süreli toprak kazanımları Lanzarote (1585), Madeira (1617), Vestmannaeyjar (1627) ve Lundy (1655) bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
Devlet altı yüzyıl boyunca Doğu dünyası ile Batı dünyası arasında bir köprü işlevi görmüştür. Büyük Jüstinyen'in 1000 yıl önce egemen olduğu Konstantinopolis (başkent İstanbul ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde ele geçirilen çevre bölgeler)'e sahip olan Osmanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu'nun Müslüman bir ardılı olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti, Bizanslıların mimari, mutfak, müzik, boş zaman etkinlikleri ve devlet yönetimi alanlarındaki gelenek, görenekler ve tarihi birikimini de benimsemiş ve bu kavramları devlet bünyesinde yaşamakta olan Asya Türk Kültürü ve İslam Kültürü aracılığıyla Osmanlı kültürel kimliği olarak adlandırılan özgün bir biçime dönüştürmüşlerdir. Hakimiyeti altında bulunan topraklarda yaşayan halklar zaman zaman, toplu ya da yerel ayaklanmalar ile Osmanlı iktidarına karşı çıkmışlardır. Genel olarak din, dil ve ırk ayrımından uzak durduğu için yüzyıllarca birçok devleti ve milleti hakimiyeti altında tutmayı başarmıştır. Osmanlı Devleti, Eski Türk örf ve adetlerinin ve İslam kültürünün yükümlülüklerinin doğrultusunda bir yönetim şekli belirlemiştir.


Beylik Dönemi

Beylik döneminin ne zaman başladığı belli değildir. Osman Gazi, birliklerinin 1299 yılında İnegöl ve civarını fethetmesi sonucunda bağımsızlığını ilan etti. Bu dönemde beylik dönemi sona ermiştir. Moğol İmparatorluğu döneminde kaçan Süleyman Şah komutasındaki Kayılar ilk olarak 1227 yılında Anadolu'ya geldiler. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaeddin Keykubad, Kayıları Karacadağ ve bölgesine yerleştirdi. Kayılar bu sırada 50.000 kişiydiler. Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'nden geçerken, boğulması üzerine, Kayı Boyuna mensup bazı kişiler Erzurum ve Erzincan civarına göç ettiler. Bazıları da Suriye ve yeniden anayurtlarına göç etti. Ertuğrul Gazi ise Söğüt ve civarına yerleşti. Bu sırada buraları fethetti. Ertuğrul Gazi yaklaşık 1000km2 civarı bir toprak fethetmişti. Ertuğrul Gazi tahminen 90 yada 83 yaşında vefat etmiştir. Aşiret Osman Gaziyi seçmiştir ve Osman Gazi, devlete adını vermiştir.

Saltanat Makamı

Osmanlı hanedanından 36 padişah toplam 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye adlandırılan padişahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak halife unvanını da taşımaya başlamışlardır. Osmanlı padişahları tahta çıktıklarında yayımladıkları bir tür genelge olan Adaletname; Kanunlara uyulması ve herhangi bir haksızlığa hiç kimsenin uğratılmaması konuları hakkında kalem alınırdı.
Spoiler: Göster


Divan-ı Hümayun

Osmanlı Devleti kurulduğunda bir divan vardı ve belli başlı üyeleri bulunmaktaydı. Bunlar; Padişah, Sadrazam, Vezir-i Azam, Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri, Defterdar, Şeyhülislam, Kaptan-ı Derya ve Nişancıdır. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Vezir-i Azamların görüşlerini daha rahat söylemesi için padişahlar toplantıları arka tarafta bir bölümden izlemiş, divana Vezir-i Azam başkanlık yapmıştır. Bu meclis Osmanlı Devlet'inin yönetiminde Padişaha yardımcı olurdu.

Divan-ı Hümayun Üyeleri

Vezir-i Azam (Sadrazam)
Padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır. Padişahın mührünü taşırdı.
Vezir
Sadrazamdan sonraki en yetkili kişidir. Sadrazamın verdiği görevleri yapardı.
Kazasker
Anadolu ve Rumeli de olmak üzere iki ayrı kazasker bulunurdu. Adalet işlerine bakardı. Ayrıca kadı ve müderrislerin atamasını ya da görevden alma işini yapardı. Bugünkü yargı görevini yaparlardı.
Defterdar
Anadolu ve Rumeli de iki ayrı defterdar vardı. Rumelideki baş defterdardı. Maliye işlerini yapardı. Bugünkü Maliye bakanlığı görevini yürütürdü.
Nişancı
Tapu, kadastro, fethedilen yerleri gelirine göre deftere kaydetmek gibi işleri yürütürdü.
Şeyhülislam
Devlette iken verilen kararların İslama uygun olup olmadığına karar verir. bu karara fetva denirdi. Sadrazamla eşit rütbedeydi. Şeyhülislam, divan asli üyesi değildi, gerekli görülen konularda çağırılır ve fikri alınırdı.
Kaptan-ı Derya
Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur. İstanbuldayken Divan toplantılarına katılırdı. Kaptan-ı Derya da asli üye değildi, gerekli görülen konularda çağırılır ve fikri sorulurdu.        Divan-ı Hümayun II.Mahmut döneminde kaldırılarak yerine Nazırlıklar (Bakanlıklar) kuruldu.

Yerel Yönetimler
Osmanlı Devleti yönetim birimleri bakımından büyükten küçüğe aşağıdaki gibidir.
 • Vilayet (Eyalet)
 • Sancak (İl veya birkaç il bir arada)
 • Kaza ( İlçe)
 • Nahiye ( Bucak)
 • Karye ( Köy)
Vilayeti Beylerbeyi, son dönemlerde Vali, Sancağı Sancakbeyi yönetmekteydi.

Din

Osmanlı Devletinde İslamiyet Baskın din olmakla birlikte, İslam inancında semavi dinler olarak kabul edilen Musevilik ve Hristiyanlık dinlerinin mensupları, millet sistemi sayesinde o dönemde batı ülkelerinde azınlık dinlerine gösterilen hoşgörünün üzerinde bir rahatlık içinde yaşamayı sürdürdüler. Hristiyanlığın Ortodoks ve Gregoryen kiliseleri, millet sistemi içinde meşru bir şekilde örgütlenmiş durumdaydı. bu inançlara mensup kişiler, kendi dini kurallarına göre yargılanırdı. Buna karşılık millet sistemine dahil olmayan dinlerin, devlet içinde meşru bir varlığı bulunmuyordu.

Ekonomik Yapı

Son Padihaşa kadar bütün Osmanlı paralarının üzerinde Kostantiniye ibaresi kullanılmıştır. Kurtuluş Savaş'ında Yunanlıların bunu ilk doğu Roma İmparatoru I.Konstantin yerine  Yunan Kralı I.Konstantini kastederek kullanmaları üzerine kullanılmasından vazgeçilmiştir.

Ordu

Osmanlı ordu teşkilatı Anadolu Selçukluları, İlhanlılar ve Memlüklüler devletlerinin askeri teşkilat yapılarından belirli ölçülerde yararlanılarak kurulmuştur. Osmanlı Devleti ordusunun Başkomutanlık görevini Hakanlar yapmışlardır. Yaya ve atlılardan oluşturulan ordunun atsız kısmı yaya, Süvarileri ise müsellem şeklinde adlandırılmıştır. Kapıkulu Ocaklarının kuruluşuna kadar savaşlarda fiili olarak hizmet gördüler. Osmanlı Devletinin temeli atılırken süvari olan beylik kuvvetlerinin yerine Vezir Alaadin Paşa ile Kadı Cendereli Kara Halil'in tavsiyeleriyle Türk gençlerinden oluşan ayrı ayrı biner kişilik yaya ve müsellem isimleriyle muvazzaf ade ve süvari kuvveti kuruldu.
Spoiler: Göster


Kara Kuvvetleri

Yaya ve müsellemlerin temelini attığı ordu teşkilatı zamanla kuvvet ve sınıflara ayrılmıştır. Osmanlı Ordusu Başlıca 3 ana kuvvetten oluşmaktadır. Bunlar; Kapıkulu Ocağı, Eyalet Askerleri ve Akıncılardır. Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devletinin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu Ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devletinin askeri gücünü yaylar ve müsellemler oluşturuyordu.
Spoiler: Göster


Deniz Kuvvetleri (Donanma)

Osmanlı Devletinin denizcilikle ilgilenmeye başlaması İzmit ve Gemlik taraflarının, daha sonra da Karesi ilinin alınması ile başlamaktadır. Karesi Beyliği gemilerinden faydalanılarak, Rumeliye geçen Osmanlı, 1390 yılında Gelibolu'da önemli bir tersane yapmıştır. Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri gibi denizde kıyısı olan beylikler, Osmanlı Devletinin idaresine girince, onların tersanelerinden de istifade edilmişti. Bu yıllarda Türk Denizciliğinin ilk ismi Çaka Bey İzmir de donanmasını kurmuş, daha sonra ise kızını Kılıçarslan ile evlendirmiştir. Ayrıca daha sonralardan donanmaya kadırga isimler gemiler girmiştir. Kadırga hem küreği hemde yelkeni olan bir gemidir.

Hava Kuvvetleri

Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından 1909 da temelleri atılan Osmanlı Hava Kuvvetleri, resmi olarak 1 Haziran 1911 tarihinde Fen Kıtaları  Müstahkem Genel Müfettişliği 2. Şubesi bünyesinde Havacılık Komisyonu adıyla faaliyete geçilmiştir. Havacılık Komisyonunun temellerini Fransa'dan satın alınan biri 25, biri de 50 beygirlik iki uçak oluşturmuştur.
Spoiler: Göster


« Son Düzenleme: 20 Ağustos 2013, 19:37:15 Gönderen: VcKy »

*

Çevrimdışı assassin_alper

 • *
 • 1066
 • Nowhere left to run now
  • Profili Görüntüle
  • Facebook adresim budur.
  • E-Posta
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #1 : 20 Ağustos 2013, 16:12:11 »
Kopyalamadıysan helal be :o

"Rien n'est vrai, tout est permis."

"Üç Yüzük göğün altında yaşayan Elf krallarına,

Yedisi taştan saraylarındaki Cüce hükümdarlara,

Dokuzu ölümlü insanlara, ölecekler ne yazık;

Bir Yüzük gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda,

Kara tahtında oturan Karanlıklar Efendisi'ne.

Hepsine hükmedecek bir yüzük,Hepsini o bulacak,

Hepsini bir araya getirip, karanlıkta birbirine bağlayacak

Gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda."

---------------------------------------------------

Bin ork akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin ork dev gibi bir orduyu yendik
                         

------------------------------------------------


                            

*

Çevrimdışı VcKy

 • *
 • 149
 • لا شيء غير الحق ، كل شيء ممكن
  • MSN Messenger - ahmet.altuntoprak@hotmail.com
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #2 : 20 Ağustos 2013, 16:14:20 »
Kopyalamadıysan helal be :o

4 saattir yazıyorum :). Padişahları da ekleyeceğim ama sonra gözlerim bozulacak biraz daha bilgisayara bakarsam.

*

Çevrimdışı -Ezio Auditore-

 • Insieme per la vittoria!
 • *
 • 1676
 • Vittoria agli Assassini!
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #3 : 20 Ağustos 2013, 16:16:04 »
Güzel yazmışsın ellerine sağlık. Padişahları da ekle süper olur.

I have lived my life as best I could, not knowing its purpose, but drawn forward like a moth to a distant moon; and here at last, I discover a strange truth. That I am only a conduit, for a message that eludes my understanding.

*

Çevrimdışı Kratos

 • YÖNETİCİ
 • *
 • 1597
 • BOY!
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #4 : 20 Ağustos 2013, 16:19:35 »
Sabit olur gibime geliyor. Biraz daha detay Ezio'nun dediği gibi Padişahlar ve bunun gibi şeyler ekleyerek. Hocam kaynak belirtirsen çok iyi olur. Kaynak derken bu yazıyı yazarken hangi sitelerden yararlandın gibi...
Artreus: What are we hunting?

Kratos: You are hunting deer.

Artreus: What direction?

Kratos: In the direction of deer.

*

Çevrimdışı Melikşahsagun

 • *
 • 804
 • Work in the Dark to Serve to Light
  • Profili Görüntüle
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #5 : 20 Ağustos 2013, 16:19:56 »
Bunu ben yapacaktım :'( Neyse sen yapmışsın eline sağlık benim yapamama gerek kalmadı :D

Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar.

*

Çevrimdışı LoneAssassin

 • *
 • 2153
 • ليس هناك ما هو صحيح ، فكل شيء مباح.
  • MSN Messenger - assassinlone12@hotmail.com
  • Yahoo Instant Messenger - assassinlone@ymail.com
  • Profili Görüntüle
  • Assassin's Creed 1092 Türkiye
  • E-Posta
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #6 : 20 Ağustos 2013, 16:20:16 »
 Okumadan geçmek bile zaman alıyor :D Baya emek harcamışsın, belki sabitlenebilir.


bilinmez gibi
x gibi
bizim gibi...

*

Çevrimdışı VcKy

 • *
 • 149
 • لا شيء غير الحق ، كل شيء ممكن
  • MSN Messenger - ahmet.altuntoprak@hotmail.com
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #7 : 20 Ağustos 2013, 16:23:03 »
Biraz işim var onları hallettikten sonra konuyla ilgilenicem. Daha ayrıntılar da ekleyeceğim evdeki tarih kitaplarından bakıp ;)

*

Çevrimdışı -Ezio Auditore-

 • Insieme per la vittoria!
 • *
 • 1676
 • Vittoria agli Assassini!
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #8 : 20 Ağustos 2013, 16:29:19 »
Biraz işim var onları hallettikten sonra konuyla ilgilenicem. Daha ayrıntılar da ekleyeceğim evdeki tarih kitaplarından bakıp ;)
Örneğin her padişahın kendi döneminde yaptıklarını ve olanları ekle. Örneğin II. Abdülhamid döneminde İkinci Meşrutiyet, 31 Mart Ayaklanması gibi. :)

I have lived my life as best I could, not knowing its purpose, but drawn forward like a moth to a distant moon; and here at last, I discover a strange truth. That I am only a conduit, for a message that eludes my understanding.

*

Çevrimdışı Şahkulu

 • değil, Allah'ın Kulu
 • *
 • 2406
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: Osmanlı Devleti
« Yanıtla #9 : 20 Ağustos 2013, 16:34:56 »
Güzel olmuş ellerine sağlık. bence padişahları genel detayları ile ayrı bir konuda hazırla konu düzeni ve içeriğinden dolayı konu sabit.