Assassin's Creed Brotherhood: Gerçekte Borgia Ailesi

  • 0 Yanıt
  • 4556 Gösterim
Assassin's Creed Brotherhood: Gerçekte Borgia Ailesi

Spoiler: Göster
Borgia ailesi, aynı zamanda Borja, Borjia veya Borges olarak da bilinen Rönesans döneminde öne çıkan İtalya ve İspanya asıllı Papalık Devleti ailesi.
Borgia ailesi 15. yüzyıl dini ve siyasi arenasında etkili olmuştur. Bu dönemde aile iki papa çıkartmıştır. Alfonso 1455-1458 yılları arasında Papa III. Callistus, Rodrigo ise 1492-1503 arasında ise Papa VI. Alexander olarak iktidara gelecektir. Özellikle Papa VI. Alexander dönemindeki saltanat yoğun yolsuzluk, cinayet, adam kayırma, hırsızlık, tecavüz, ensest ve zehirleme iddialarıyla gündeme gelecektir. Aile iktidar yolunda çok sayıda güçlü aileyle ittifak yaparken, Medici, Sforza ve Savanarola gibi önemli ailelerle de düşman olmuşlardır.

 Rodrigo Borgia

Alfonso'nun yeğenlerinden birisi olan Rodrigo Borgia (1431-1503) Valencia'da dünyaya gelir. Babası Jofré Llançol i Escrivà, annesi ise Isabel de Borja y Cavanilles'dir. Rodrigo, 1492 yılında Papa VI. Alexander olacaktır. Kardinalken Vanozza dei Cattanei'den dört çocuğu olur. Bunlar Giovanni, Cesare, Lucrezia ve Gioffre'dir. Papalığı sırasında ilişkide bulunduğu Giulia Farnese'den bir kızı olduğu bilinmektedir. Papa olduktan sonra uyguladığı siyasetle çok iyi bir devlet adamı ve diplomat olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak papalığı sırasında aşırı harcamalar, dinsel görevlerin satın alınması, şehvet düşkünlüğü ve adam kayırma gibi eleştirilere maruz kalmıştır. Hükümranlığı dönemince ailesinin üyelerinin güçlenmesine ve zenginleşmesine çalışmıştır. Oğullarından Giovanni Papalık Ordusunun başkomutanı olarak atanırken diğer oğlu Cesare ise 18 yaşında kardinal yapılmış, ileride papa olmasının yolları açılmıştır. Rodrigo, İtalya ve İspanya'daki güçlü asil ailelerle güçbirliği yapabilmek için çocukları vasıtasıyla evlilik bağını kullanmaya gayret göstermiştir. Milano bölgesindeki güçlü Sforza ailesi ile iş birliği için kızı Lucrezia'yı Giovanni Sforza ile evlendirir. En küçük oğlu Gioffre ise Aragon Hanedanından Sancha ile evlenir. Papa VI. Alexander, 1503 yılında Roma'da hayatını kaybetmiştir.

Cesare Borgia

Cesare'nin eğitimi tamamen babası tarafından planlanmıştır. 12 yaşına kadar Roma'da özel öğretmenlerden ders görür. Perugia Üniversitesi'nde hukuk okuduktan sonra Pisa Üniversitesi'nde teoloji eğitimi görür. Üniversiteden mezun olur olmaz babası tarafından kardinal yapılır. Kardeşi Giovanni öldükten sonra devlet adamlığı alanında önü açıldığından dolayı kardeşini öldürdüğü iddia edildiyse de buna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Kardeşinin ölümünün ardından din adamlığını bırakan Cesare condottiero olacak ve Fransız prenses Charlotte d'Albret ile evlenecektir. Babasının ölümünden sonraki papa seçimlerinde belirleyici olmuş, hakimiyetindeki bölgelere ve iktidarına sorun çıkartmayacak bir aday arayışına girmiştir. Cesare'nin adayı Papa III. Pius papa olsa da kısa süre sonra hayatını kaybedecektir. Ondan sonra papa adayı olan Papa II. Julius'u desteklemek durumunda kaldı. Yeni papa Cesare'yi destekleme sözü verse de iktidara gelince en büyük düşmanı olacaktır. Yeni papa tarafından tutuklandıktan sonra kaçrak ülkeyi terk etmek durumunda Cesare 1507 yılında Navarre bölgesindeki Viana Kalesi kuşatması sırasında hayatını kaybeder. Kral III. Juan'a sığınan Cesare isyancı Louis de Beaumont kuvvetlerine saldırırken başarısız olacak ve öldürülecektir.

 Lucrezia Borgia

Lucrezia, babası tarafından Giovanni Sforza ile 1493 yılında evlendirildiğinde 13 yaşındadır. Evliliği tipik bir siyasi evliliktir. Babası Papa VI. Alexander, artık güçlü Sforza ailesiyle işbirliği yapma zorunluluğu kalmayınca 4 yıl sonra evliliği geçersiz kılmış, kilisenin onayıyla evliliğin iptal edilme şartları pazarlık edlmiştir. Boşanmanın gerçekleşmesi için bakire olduğu belirtilmiş, hamile olmasına rağmen boşanmasına izin verilmiştir. Gizlice doğurduğu çocuğu ise bakıcı ailelerin yanında büyüdükten sonra Lucrezia'nın üvey kardeşi olarak tanıtılmıştır. Lucrezia'nın ikinci evliliği genç ve zengin asilzade olan Aragon Prensi Alfonso ile olur. Ancak bu evlilik de uzun sürmez. Fransa ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen Cesare'nin etkisiyle genç Alfonso öldürülecektir. Lucrezia üçüncü evliliğini Alfonso d'Este ile yapar. İlk kez evlendiği kişiyle duygusal bir bağ kuran Lucrezia bazı yasak ilişkilerine rağmen evliliğini sürdürür. Çok sayıda çocuğu olmasına rağmen büyük çoğunluğu küçük yaşlarda hayatını kaybeder. 1519 yılında doğum sonrası rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybeder.