Assassin's Creed - Cennetin Üç Dişli Mızrağı

  • 0 Yanıt
  • 1816 Gösterim
*

Çevrimdışı kaskal

  • *
  • 1145
  • Barut - İhanet - Entrika
    • Profili Görüntüle

Cennetin Üç Dişli Mızrağı

İnsan öncesi çağda Isu tarafından yaratılan ve elinde bulundurana ilahi güçler verdiği söylenen antik bir eserdi. Mızrak aslen Büyük İskender'e aitti ve Büyük İskender mızrağı bir Cennetin Asası ile birlikte kullanarak engin imparatorluğunu inşa etti.
Asa'yı saltanatı boyunca yanında bulunduran İskender mızrağı bir savaş alanında bulmuştu.

Büyük İskender ölünce mızrak üç parçaya ayrıldı ve her parça farklı bölgelere gönderildi. Ayrı ayrı Cennetin Dişleri olarak anılan ve Hançer gibi
kullanılan bu parçalar farklı yetenekleri içeriyordu ve kullanıcısına diğer insanların duygularını manipüle etmeyi sağlıyordu. İlk diş yoğun bir korku
hissi yaratırken ikincisi büyük bir teslimiyet ve hayranlık hissine sebep oluyordu. Üçüncü ise körü körüne inanç sağlıyordu.

İskender'in generalleri olan Seleukos ve Ptolemy birer hançeri alarak sırasıyla Asya ve Mısır'a götürdüler. Son hançer ise Makedonya'ya gönderilmişti.
Makedonya ve Mısır'daki mızrak parçaları bir şekilde Roma İmparatorluğu'nun eline geçti. Ayrıca parçalardan biri Papalığa miras olarak bırakıldı.

Mızrağın Tam Hali

Isu'ya ve ardından Büyük İskender'in eline geçmişti ve MÖ 323'e kadar İskender'de kaldı.

İnanç Dişi

Sırasıyla;

I. Ptolemaios Soter (MÖ 323 – MÖ 283/282)
Romalı Sezarlar (? – ?)
III. Callixtus (tahmini 1455 – yaklaşık 1458)
Aragonlu V. Alfonso (yaklaşık 1458)
İspanyol Krallar (yaklaşık 1458 – yaklaşık 1519)
Kutsal Roma İmparatoru V. Charles (yaklaşık 1519)
Hernán Cortés (yaklaşık 1519 – ?)
Aztek Kulübü (1847 – 1863)
Varius (1863)
Cudgel Cormac (1863)
Eliza (1863)
Ulysses S. Grant (1863 – 1885)
Isaiah (2016 – günümüz)

15. yüzyılın ortalarında İnanç Dişi Papa III. Callixtus'ta bulunuyordu. Papa İnanç Dişi'ni ardından Aragon Kralı V. Alfonso'ya verdi.
Alfonso ise dişi kendi neslinin yeni üyelerine aktardı. En nihayetinde İmparator V. Charles, eseri Hernan Cortes'e verdi. Hernan Cortes
ise İnanç Dişi'ni Aztek İmparatorluğu'nu fethetmek için kullandı.

1519 yılında Aztek'e düzenlediği sefer sırasında Hernan Cortes hançerin (İnanç Dişi) güçlerine tanıklık etti. Askerleri baskın bir düşman
sürüsüyle karşı karşıya olmalarına rağmen Cortes'in varlığı sayesinde askerlere canlılık gelmişti. İstilacı Cortes eseri aynı zamanda muhalif
yerlileri kendi sancağı altında toplamak için kullanmıştı.

Meksika-Amerika Savaşı'nın ardından Cennetin Parçası New York City'deki Aztek Kulübü'nün eline geçti. 1863'teki Askerlik Kurası İsyanları sırasında
ise Kulüp üyeleri Cennetin Parçası'nı kaybetti. Tapınakçı Cudgel Cormac, Varius ile dövüşüp Tarikat'ın ideallerinden bahsettiği sırada hançeri
kazara Suikastçı'ya sapladı. Suikastçı bu nedenle kendisini İtikad'a inancı ve Cormac'in hançer sayesinde etkisi artan sözlerinin arasında buldu.
Varius daha sonra Eliza tarafından kurtarıldı. İkili ardından Cennetin Parçası'nı Ulysses S. Grant'e verdi. Grant ise ölmeden önce eseri
MvGregor Dağı'nda bulunan evinin temeline gizledi. 2016 yılına dek eser burada kaldı.

Korku Dişi

I. Seleukos Nikator (MÖ 323  – yaklaşık MÖ 281)
Möngke Han (? – 1259)
Isaiah (2016 – günümüz)

Aslen Seleukos'a ait olan bu diş, Moğol İmparatorluğu dördüncü Kağanı Möngke Han'ın Moğol topraklarında bulunan mezarına gömülmüştü.
Möngke Han 13. yüzyılda Güney Çin'i istila ettiği sırada hayatını kaybetmişti.

Korku Dişi kullanıldığında hedefindeki kişinin en büyük korkusuna hayat verme ve halüsinasyonlar yaratma gücüne sahipti.

Teslimiyet Dişi

Makedonya Halkı (MÖ 323 – ?)
Romalı Sezarlar (? – ?)
Mavi Diş Harald (10. yüzyıl)

Aslen Makedonya'da bulunan hançer 10. yüzyılda Danimarka Hükümdarı Kral Mavi Diş Harald'ın eline geçti. Danimarkalı Savaşçı Kudretli Styrbjorn,
Kral Harald'a karşı verdiği savaşta Jomsborg Vikingleri'ne öncülük etti. Teslimiyet Dişi'nin gizemleri de bu savaşta yatmaktaydı.

Tarihi

Modern zamanlarda Sebastian Monroe ismindeki gizemli bir adam ve topladığı bir grup kazara Animus incelemeleri sayesinde eserin varlığını
keşfettiler. Eseri keşfettiklerinde ise Aztek İmparatorluğu'nun İspanyollar tarafından fethedilişi sırasında Hernan Cortes'in eserin dişlerinden
birini kullandığına tanıklık ediyorlardı.

Bu keşif Monroe ve yandaşlarını, Suikastçılar ve Tapınakçılar arasındaki savaşa sürükledi. Genç Suikastçı ve Tapınakçılar'dan oluşan grup 1863'teki
New York City Askerlik Kurası İsyanları sırasında yaşamış atalarının anılarını görüntüleyerek Üç Dişli Mızrak'ın arayışına düştüler. Monroe'nun
ikna etmesi sayesinde eseri gerçek Suikastçı ve Tapınakçılar'dan gizlemeleri gerektiğine karar verdiler.

Bir Tapınakçı Saldırı Ekibi'nin Monroe'nun deposuna operasyon düzenlemesinin ardından grup parçalandı. Owen Meyers ve gönülsüz Jaiver Mondragon
kaçıp Suikastçı Griffin'in kuvvetlerine katıldılar. Diğer dört genç ise Tapınakçılar'a katılmaya karar verdiler. Ancak üçüncü bir grubun
ilk parçayı Suikastçı ve Tapınakçılar'dan çaldığı ortaya çıktı. Çoğunluk parçayı çalanın Monroe olduğuna inanıyordu.

İlerleyen haftalarda iki taraf da Natalya Aliyev ve Owen'ın genetik anıları sayesinde mızrağın ikinci dişinin arayışına devam ettiler.
Moğol İmparatorluğu'nun dördüncü Kağanı'nın ölümünde parmağı bulunan ataları Moğol Bayan ve Suikastçı Zhang Zhi'nin anılarını görüntülemeleri
sayesinde hançerin Moğolistan'da Möngke Han ile birlikte gömüldüğünü keşfettiler.

Korku Dişi'nin Möngke Han'ın mezarında bulunmasının ardından Isaiah, mızrağın ilk parçasını çalanın kendisi olduğu ve bu parçayı yeni bir
İskender olmak için kullanmak istediğini açıkladı. Isaiah ardından Tapınakçı Tarikatı'ndan ayrılıp Sean'ı beraberinde götürdü. Sean, Vikingli
atası Kudretli Styrbjörn sayesinde mızrağın son dişinin İskandinavya topraklarında olduğunu keşfetti.

Çeviri için Gökhan Uçar'a teşekkür etmeliyiz.“Eğer dünyada ölümün kendi paylarına düşen kısmıyla ve müthiş trajedileriyle, her günkü kahramanlıklarıyla, emperyalizme bitmez tükenmez darbeler indirerek, dünya halklarının artan nefretiyle emperyalizmin güçlerini parçalamak için iki, üç daha fazla Vietnam gün ışığına çıksaydı, geleceğe daha güvenli bakabilirdik!”